Szakterületeink

Pszichológia

A VitaKid Sportegyesület célkitűzéseivel elsősorban a kiskamaszoknak, kamaszoknak és családjaiknak, valamint a gyermekek háttérintézményeinek szeretne segítséget és támogatást nyújtani, amelyben szerepet kap a pszichológia is.

Miben segíthet a pszichológia a VitaKid Sportegyesületbe járó fiataloknak és szüleiknek, valamint az Egyesülettel kapcsolatban álló intézményeknek?

Egyesületünk támogatást nyújt önismereti napok, foglalkozások szervezésével, illetve egyéni vagy családi konzultációk, valamint életmód-tanácsadás formáiban azon gyerekeknek és szüleiknek, valamint az egyesülettel kapcsolatban álló intézményeknek, akik/amelyek a hétköznapi életben a kamaszkor problémáival kerülnek szembe úgy, mint egészségtelen életmód, tanulási- és magatartási problémák, önbizalmi, önbecsülési problémák, kiközösítések, csoportos bántalmazások stb.

Önismereti foglalkozások:

Önismeret…. manapság már ez a szó is kezd elcsépelt lenni…. de mit is jelent ez a kifejezés? Az önismeret, önmegismerés egy önmagunkra irányuló lelki folyamat, amely során megismerjük személyiségünket, tulajdonságainkat, képességeinket. Megértjük szándékainkat, szükségleteinket, vágyainkat és motivációinkat. Tisztába kerülünk érzelmeinkkel, gondolatainkkal és mindezek együttes működésével, amely alapját adja annak, hogy életünk irányítását a kezünkbe vegyük és meg is tartsuk. Hogy mindez mire jó? Többek között arra, hogy jobban elboldoguljunk a világ dolgaival, boldog, tartalmas életet teremtsünk magunknak, és egyben fokozzuk önbecsülésünket azáltal, hogy növeljük saját magunk és mások elfogadását. Így gyermekeink minél nagyobb önismerettel rendelkeznek, annál tudatosabban élik életüket, annál nagyobb az önbecsülésük, s így problémamegoldó-képességük, kreativitásuk, akaraterejük is fejlődik, erősödik, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy megállják helyüket az iskolában, a közösségekben, az életben. Az önismereti foglalkozások ezen fejlődéshez segítik hozzá a gyermekeket, míg a szülőknek szóló előadások abban segítenek, hogy jobban megértsék gyermekeiket és saját magukat, a problémák természetét, illetve minél hatékonyabban, közös erővel oldják meg a felmerülő problémákat.

Egyéni tanácsadás, családi konzultáció:

Az egyéni tanácsadás a kamaszoknak vagy szüleiknek segít problémájuk megértésében, a megoldás megtalálásában, illetve magában a megoldásban, míg a családkonzultáció olyan többszemélyes segítő beszélgetés, amely lehetőséget nyújt családoknak arra, hogy a családtagok közösen találjanak egy minden fél számára megnyugtató megoldást problémáikra, nehéz élethelyzeteikre. A konzultáció célja a család minden tagjában igényként megjelenő változás elérése, a megfelelő megoldások megtalálása, a családi rendszer együttes erővel történő “finom újrahangolása”, kiegyensúlyozottabb kapcsolatrendszerek kiépítése, és ezáltal boldogabb élet alapjainak letétele.

Vegyél részt foglalkozásainkon te is!

Programjaink